Verdient het nevenwerkzaamhedenbeding meer aandacht?

In Nederland heeft iedereen het recht van vrije beroepskeuze en het recht op privacy volgens art....

Lees verder